Fakta Asas Tambah & Tolak

Tambah Dalam Bentuk Lazim

Tambah Berturut-Turut

Tolak Dalam Bentuk Lazim

Tolak Berturut-Turut

Fakta Asas Sifir

Darab Dalam Bentuk Lazim

Darab Dalam Bentuk Kekisi

Bahagi Nombor Satu Digit Dengan Kaedah Tradisional

Bahagi Nombor Satu Digit Dengan Kaedah BaDaK

Bahagi Dengan Nombor Dua Digit

Operasi Bergabung

Kenal Pasti Anu

Anu Tambah & Tolak